Právne údaje

Informácie podľa § 5 TMG:

StopFinningEU e.V.
Hohenzollernstrasse 12
83022 Rosenheim
Nemecko

Telefón: +49 151 20665210
eMail: info@stop-finning-eu.org
Webstránka: stop-finning-eu.org

Register združení okresného: Traunstein
Registračné číslo: URNr. E 01467/2020

Členovia výboru:
Chairman: Dr. Nils Kluger
Deputy Chairman: Christian Hempel
Treasurer: Karen Reinhardt

Zodpovedný za publicisticko-redakčný obsah podľa § 55 ods. 2 RStV:

Autor: Nils Kluger

Európska občianska iniciatíva:
info@stop-finning-eu.org

Médiá:
media@stop-finning.eu

Iniciátori občianskej iniciatívy EÚ

Representative:

Nils Kluger
Germany
Nationality: German

Substitute:

Alexander Hendrik Cornelissen
Netherlands
Nationality: Dutch

Member:

Luis Miguel Fonseca Alves
Portugal

Katrien Vandevelde
Belgium

Monica Tenorio de Figueiredo Gabell
Sweden

Fernando Frias Reis
Spain

Frédéric Xavier Le Manach
France

Julian Engel
United Kingdom

Veerle Gishlain Roelandt
Italy

Chrysoula Gkoumpili
Greece

Sabine Reinstaller
Austria

Fabienne Rossier
France

Alexandar Dourchev
Bulgaria

Andrew Mark Griffiths
United Kingdom

StopFinningEU Team

Thank you for your work. You are awesome!

And the many, many other helpers who translated texts, documented results or helped despite the Corona epidemic.

Odkaz na: ochrana údajov

Disclaimer

Zodpovednosť za obsah:

Obsah našej webovej stránky sme vytvorili s najväčšou možnou starostlivosťou, nemôžeme však zaručiť, že je obsah správny, úplný alebo aktuálny. Ak sme právne zodpovední, platí to iba od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení; po zistení porušenia okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy:

Pri prvom prepojení existujúcich externých odkazov sme skontrolovali externý obsah; nevedeli sme o žiadnom porušení zákona. Ak nie je možné ovplyvniť súčasný a budúci dizajn a obsah odkazovaných stránok, museli by sme ich znova a znova skontrolovať, čo pre nás nie je odôvodnené – preto nenesieme zodpovednosť za následné porušenia zákona, ale ak zistíme, že došlo k porušeniu, odkaz okamžite odstránime.

Copyright

Všetok obsah a diela na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému zákonu.
To znamená: Akákoľvek reprodukcia, úprava, distribúcia a akékoľvek použitie mimo rámca autorského práva vyžaduje (predchádzajúci, písomný) súhlas držiteľa autorských práv. Súbory na stiahnutie alebo kópie tejto stránky sú povolené iba na súkromné a nekomerčné použitie. Obsah tretích strán je označený.
Od osôb, ktoré chcú uplatňovať autorské práva, sa vyžaduje, aby nás o tom informovali; okamžite odstránime všetok obsah, ktorý je v rozpore s autorskými právami.